Zum Andenken an M. u. L. Strompach

This side is in memory of Magdalena and Ludwig Strompach.

Diese Seite ist zum Andenken an Magdalena und Ludwig Strompach.

 Ez az oldal emlékére Magdalena és a Lajos Strompach.

Tieto stránky su venované pamiatke na akad. mal. Magdalénu a Ľudvíta Štrompachových.

Hrob sa nachádza na cintoríne Ružinov v Bratislave v 3. kruhu.